Mokša elixír

Terapie: ELIXÍRem MOKŠA – Harmonie v kapkách 

DALŠÍM SKVĚLÝM VÝROBKEM, KTERÝ DOPORUČUJI, JE Elixír Mokša.

 • Cesta k nalezfotka mokšaení skutečných příčin našich onemocnění je jen jedna část naší cesty, druhá je vždy práce na sobě a vědomá osobní volba udělat vše pro své vlastní uzdravení. Konec konců každé léčení je POUZE samoléčbou … Zdraví je totiž osobní odpovědnost každého z nás. Na cestě k uzdravení se v řadách lidstva před časem objevil výjimečný ELIXÍR, který nám bez pochybností napomůže, pokud mu dovolíme vstoupit do naší cesty snahy se uzdravit.
 • Vyjimečný přípravek, který v sobě spojil principy homeopatie, Bachových květinových esencí a moudrost knihy I-ťing,neboť Kniha proměn, je považována za nejstarší čínský klasický text (vznik se datuje  až do 2. tisíciletí př.nl), a v průběhu dějin si získala neobyčejné uznání a oblibu. Je jedním ze zachovaných děl Konfuciových následovníků.
 • V hlavní části I-ťing se píše o řadě 64 hexagramů – obrazců, složených ze šesti čar (které mohou být jangové nebo jinové podoby). Tyto obrazce představují 64 rozdílných archetypálních situací našeho života. Fakticky vzato jde hlavně o to, že konzultace s Knihou proměn umožňuje snazší rozebrání často složitých životních situací, ve kterých se jedinec nachází, do jasnějšího vzorce, který pak usnadňuje rozhodování. Základní myšlenkou I- tingu jsou proměny. Slouží jako mapa přímé cesty, která spojuje vnitřní myšlenky člověka s vnějšími zkušenostmi. Zahrnuje aspekty bytí. I- ting počtem hexagramov má stejně jako šachovnice 64 polí a 64 je i počet triplety genetického kódu, tvořících stavební kámen molekuly DNA, která je úplným zobrazením člověka. Na Západě se tato kniha stala populární v 20. století především zásluhou německého orientalisty Richarda Wilhelma a švýcarského psychologa Carla Gustava Junga. Jung ji třicet let používal při analýzách osudu a pro terapeutické účely. V současnosti je už jen málo takových domácností, kde by neexistovala nějaká verze této moudré knihy. Stále více lidí se k ní obrací, radí se s ní a zve si ji na pomoc.
 •  Druhým výrazem v souvislosti s Elixírem je homeopatie. Homeopatie je systém léčby založený na použití minimálních (až nulových) koncentrací léčiv, které v masivních dávkách vyvolávají efekt podobný tomu, jaký má léčená nemoc. Výraz je odvozen od dvou řeckých slov: home (podobný) a pathos (trpící). Za otce homeopatie je považován německý lékař 19. století Samuel Hahnemann (1755-1843), který byl prý inspirován poznatky, že podobné léčí. Navzdory konzervativnosti (i) lékařských kruhů homeopatie JE oficiálně uznána, dokonce na vybraných lékařských fakultách světa ji i vyučují.
 •  O Bachových esencích jste již určitě slyšeli. Pomáhají člověku zvládnout záporné emoce a harmonizovat tělo, mysl a duši. Květové esence uvolňují zablokovanou energii a potlačované nebo nezpracované pocity, strachy, bolesti z minulosti, které po čase mohou vytvářet v našem nitru psychické konflikty, které vyplouvají na povrch jako různé fyzické poruchy. Každá nemoc má příčinu v některé negativní emocí. Květinové esence jich pomáhají změnit na pozitivní, změnit špatný vzorec na správný. Odstraňují napětí a mění ho v harmonii. Neléčí nemoc jako takovou, ale osobnost člověka. Člověk se stává otevřenějším, schopnějším lépe čelit negativním dopadům. Esence jsou čisté, nejsou škodlivé a nemají vedlejší účinky. Nesprávně zvolená esence není tělem energeticky přijata, proto neublíží, ale ani nepomůže. Nepotírá to negativní, co v člověku je, ale podporuje pozitivní potenciál. Vysoké vibrace různých divoce rostoucích rostlin, které podle dr. Bacha podléhají tzv. vyššímu „uspořádání“, se přenášejí i na člověka, který je užívá. Tento změněný harmonický stav tak umožňuje překonat problémy, životní výzvy a v neposlední řadě podporuje zdraví.
 • Maďarský klinický onkolog, gynekolog dr. Istvan Markus a jeho manželkazkušená homeopatka Ilona Benczeová přišli před lety s unikátním nápadem: zužitkovat neagresivní charakter metody informační medicíny = homeopatie, čistící efekt Bachových esencí na emoční konflikty a spojili je s 64 archetypálními životními situacemi člověka doloženy čínskou Knihou proměn, které pokud osoba „nezvládne“ logicky ústí do emočních bloků a tím i do tělesných nebo psychických poruch.
 • Všichni víme, že mnohé naše tělesně-emoční potíže jsou v nánosech a ve vrstvách (např. pod pocitem snížené sebeúcty se může nacházet emoční konflikt hluboké ztráty). Unikátnost prezentovaného přípravku je v tom, že obsahuje informaci na každou ze 64 životních situací a tělo si vybírá POUZE ty, které právě potřebuje pro řešení aktuální situace!
 • Jinými slovy máme pod 1 střechou celý arzenál pro život! Jedinečný MOKŠA ELIXÍR během jeho kontinuálního užívání vrací v čase. Jak? Každým měsícem užívání se vracíme cca. rok dozadu v našich emocionálních blocích. Přípravek je krok za krokem navrací do vědomí, čistí, eliminuje. Každým dnem se vnitřně měníme, stáváme se vyrovnanými, mysl se pročišťuje, navyšuje se životní a vibrační energie. Vidíme, že se měníme my i naše okolí! SVĚT tam venku můžeš totiž změnit POUZE ZMĚNOU ve svém NITRU! Postupné tělesné uzdravení se stává jen jakýmsi „vedlejším účinkem, třešničkou na dortu“ našeho vnitřního klidu a transformace, ve kterém nám ELIXÍR pomáhá .Tak (i) o tom je jedinečný doplněk výživy: ELIXÍR MOKŠA!
 • Na závěr pár vět … ELIXÍR MOKŠA nemá ve světě zatím obdoby, a je fenomenální, že jeho vynález se váže k naší karpatské kotlině! Jeho komplexnost jej předurčuje jako přidruženou cestu pomoci překonat jakoukoli nemoc, nepohodu, duševní nerovnováhu člověka, zvířat, dokonce rostlin. Nikdy však nezapomínejte, že není zázračných přípravků, které by účinkovaly BEZ VAŠÍ aktivní spolupráce a   ochotě se změnitELIXÍR MOKŠA Vám však otevírá cestu
 • banners220x300_moksa_elixir
  Jak vám může pomoci  Elixír Mokša
 • Co je Elixír?
 • Na co všechno je dobrý?
 • Co v něm je?
 • Jak funguje?

Lidé ho označují za světovou senzaci ve všech zemích, kde ho měli možnost poznat.

V Maďarsku žije manželský pár, kde oba manželé jsou lékaři: Dr.. István Markus, porodní lékař, gynekolog, onkolog a Ilona Benczeová, homeopatička – tito dva vynalezli v rámci své 30leté práce přípravek, v souvislosti s nímž Maďarský patentový úřad vyšetřoval, zda jde o novinku a zjistil, že je jedinečným výrobkem i ve světovém měřítku .

Pro 64 životních situací, uvedených v čínské knize I-ťing, které v životě průměrného člověka nastanou obvykle alespoň jednou, vybrali 84 květinových esencí (84 a ne 64 esencí, aby se léčivý účinek ještě znásobil), působících na bázi homeopatie (přípravek není homeopatikum, jen se vyrobil na homeopatických principech ředění a potence), které přenášejí do organismu informace / vibrace.

Tyto vibrace mohou uvolnit energetické bloky, které vznikly následkem dříve zažitých konfliktních situací, čímž se může shromážděna životní energie uvolnit a znovu být přístupná organismu. Tím se může konzument přípravku dostat na citově vyšší vibrační úroveň (tedy do lepšího stavu), následně se může stát vnímavější pro lepší věci (a v souladu se zákonem přitažlivosti si může lepší věci i do života přitáhnout).

Vynálezci si správně všimli, že emoční spouštěče onemocnění se krásně překrývají s tématy Kniha proměn = I – ťing jako např..: Smrt, ztráta, úmrtí milovaného, ​​rozvod, potíže ve škole, nespravedlivé zacházení v práci, ztráta zaměstnání, nehoda, manželská hádka, opuštění dítěte, vztah matky k dítěti, plození a mnohé další …

Ke každé archetypální životní výzvě se přidružila květinová esence (informace = vibrace květin, stromů), abychom dokázali úspěšně překonávat nástrahy života, aby nedošlo ke vzniku emočních bloků a tím i onemocnění. To může napomoci opětovnému nastolení tělesné, duševní a duchovní harmonii, která se může projevit ve všech oblastech našeho života.

Elixír Mokša není lék. Netřeba v něj věřit, aby účinkoval. Svůj účinek zprostředkuje totiž přes vloženou informaci do těla, která jemně upravuje vnitřní mechanismus fungování těla, napomáhá samoléčebným schopnostem člověka. Protože každé léčení je samoléčbou!

Elixír MOKŠA

 • pomáhá zamezit tvorbě onemocnění
 • navyšuje naši vibrační úroveň
 • zvyšuje energetickou zásobu
 • podporuje imunitní systém
 • je účinný při panickém strachu, různých kožních i potravinových

alergiích, nutkavém chování, depresi, úzkostech, sebepodceňování

 • účinně napomáhá vyřešit emoční konflikt skrytý za nádorovým onemocněním
 • je nenahraditelný při odblokovávání duševních příčin neplodnosti
 • vylepšuje vztah k sobě, harmonizuje mezilidské vztahy
 • zvyšuje jasnost mysli, intuici
 • zabraňuje přenosu stresu těhotné ženy na své ještě nenarozené dítě
 • a mnohé další kladné vlivy!

  8 ARGUMENTŮ, PROČ UŽÍVAT ELIXÍR MOKŠA

Jednoduchost: S trochou snahy si dokážeme vylepšit harmonii svého duševního stavu a tím napomoci svému tělesnému blahobytu.

Orientovanost na cíl: U každého ELIXÍR působí tam, kde je to nejvíce zapotřebí a v takovém pořadí, jak si to žádá jeho  tělo

Přírodní báze: Květinové ingredience jsou zbaveny syntetických vlivů a jejich vliv je jemný bez vedlejších účinků.

Holistika: Skrze tuto terapii se primárně přistupuje k člověku a ke kořenům tělesných potíží.

Celistvost: Léčení přes květové esence respektuje člověka ve své individualitě i jako součást celku.

Objem: Elixír Mokša je založen na principech kvality a ne kvantity.

Bez vedlejších účiků: Přírodní ingredience přípravku zajišťují, že je bez vedlejších efektů. Mohou jej užívat děti od 0 let i dospělí do 99..a více.

Možnost kombinací: Výhoda terapie na bázi květinových esencí je, že se vhodně doplňuje jak s alopatii i s jinou komplementární medicínou. Výhodou elixíru je, že jej můžete požívat spolu s jinými homeopatickými výrobky anebo jinými léky, nemusíte trávit dlouhý čas u terapeuta, protože 64 životních situací pokrývá téměř celý náš život

Složení přípravku: voda, Vitamin C, Magnézium, mřebříček, měsíček, minimální a neškodné množství alkoholu pro stabilizaci a informace z 84 druhů květinových esencí.

Účinná látka v (15 ml roztoku):  Extr. Cerasi Avii flos esence květin třešně, Extr. Prune domesticae flos, Extr. Vitis flos,  Extr. Prune armeniacae flos esence květin broskve, Extr. Prune cerasi flos esence květin višně,  Extr. Ribi uvae crispae flos esence květin angreštu

UŽÍVÁNÍ:

10 kapek elixíru Mokša je třeba zamíchat do 1 dl vody denně (ideálně ráno na lačno, nejlépe vyhovuje těmto parametrům neperlivá minerální voda a už 10 minut po konzumaci je možné používat mentol (umýt si zuby) a pít kávu. U dětí do 12 let a těhotných žen se doporučuje 5 kapek za den. Při hormonálních poruchách je dobré si denní dávku rozdělit na 2 x 5 kapek. Pokud  v některý den zapomenete vzít svou dávku, tak ji následující den NENAVYŠUJTE, pokračujte ve standardním užívání. Minimální délka užívání ELIXÍR-u by mělo být 8-12 týdnů.

Je třeba si uvědomit, že emoční příčiny mnoha našich obtíží se skrývají v blocích z dětství! Nechte, aby čas pracoval ve Váš prospěch. Kontinuální užívání přípravku může dočasně způsobit očistné projevy na organismu, což představuje logickou snahu organismu zbavit se časem nahromaděných nánosů emočních a tělesných toxinů, proto není důvod k panice! Přípravek skladujte při pokojové teplotě do 25 stupňů celsia a jeho užívání nenahrazuje zdravou stravu a životní styl.

                         Emocionální konflikty a Elixír Mokša

Čínští mudrci před tisíci lety v Knize proměn I-ŤING důkladně prozkoumaly ty životní situace člověka, které se vyskytnou alespoň jednou v našich životech. Jejich „nezvládnutí“ logicky ústí u člověka do možných emočních bloků a tím i do potenciálních zdravotních problémů, duševní nepohody. Jaké jsou vlastně ty životní situace, kterými postupně a v různých kontextech procházíme?

Podívejme se tedy na jejich seznam:

 • Tvoření
 • Příjem
 • Počáteční potíže ( klíčení)
 • Nezralost
 • Čekání
 • Konflikt
 • Řád
 • Sounáležitost
 • Vážím si i toho mála ( krok za krokem k cíli)
 • Opatrně vpřed
 • Rozkvět
 • Ustrnutí
 • Lidské společenství
 • Velká úroda
 • Skromnost
 • Motivace
 • Následování jiných, flexibilita
 • Náprava pokaženého
 • Přibližování se
 • Jasné vidění, rozpoznávání, pozornost
 • Konfrontace
 • Zkrášlení
 • Rozložení
 • Návrat domů ( znovuzrození)
 • Spontánnost
 • Trpělivá snaha k dosažení záměru
 • Vyživování
 • Velký skok
 • Překonání těžkostí
 • Osvícení
 • Sladění
 • Výdrž
 • Ústup
 • Velký vliv
 • Postup ( rozpínání)
 • Ústup  Světla
 • Rodina člověka
 • Protiklady
 • Těžkosti
 • Řešení
 • Příprava před velkým tahem
 • Zvelebování
 • Odstraňování
 • Kontakt a pokušení
 • Sběr
 • Ambice
 • Vyčerpanost
 • Studnice poznání
 • Revoluce
 • Oběť
 • Šokování
 • Klid
 • Postupný rozvoj
 • Děvče na provdání
 • Hojnost
 • Přechodné období
 • Působení na jiné
 • Sdílení radosti
 • Sjednocení
 • Překážky
 • Vycentrování
 • Výhoda menšího
 • Těsně po naplnění
 • Těsně před naplněním

Ano, je jich celkem 64!  Výše uvedené životní témata s sebou přinášejí výzvy, potíže, překážky, strachy atd.., které se mohou promítnout do emočních bloků, tělesné a duševně nepohody člověka.  Biologické konflikty nelze brát na lehkou váhu.

          Unikátní přípravek ELIXÍR MOKŠA na principu homeopatie a květinovýchesencí postupně čistí naše citové bloky, navrací nás do našeho CENTRA,přispívá k navýšení vlastní uvědomění, vibrační úrovně a tím jeho logickýmvedlejším  účinkem je návrat zdraví, duševní pohody, zdravých mezilidských vztahů, hojnosti, nového pohledu na vlastní život.

Platí totiž zásada: „Vnější svět je odrazem mého nitra!“

84 květinových esencí adresuje v 1 přípravku všech 64 životních situací, proto odpadává častokrát náročná a nezamýšlená pouť pacienta do hlubin vlastních skrytých negativních pocitů! A proč 84 květinových esencí a ne 64? Vynálezci tím sledovali posílení účinku u některých frekventovaných životních témat. Právě komplexnost přípravku je jednou z hlavních triumfů kapek MOKŠA, které na celém světě nemají obdoby! Odpadává tím i náročná lokalizace toho správného homeopatika na konkrétní potíže.

Cena: 1 balení  ( lahvička o obsahu 15 ml) –  850 Kč.

V případě zájmu o cenu levnější je možno využít slevy 5+1 zdarma.