One Brain ( Kineziologie )

K čemu metoda ONE BRAIN slouží ?

Název metody ONE BRAIN je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá mozková hemisféra dokonale spolupracují. Tedy JEDNOTNÝ MOZEK.
Tato metoda slouží k nalezení příčiny emocionálního stresu, určení potřebné korekce na jeho uvolnění a následně pak na uvolnění přirozeného toku energie v organizmu, který se zablokoval právě v důsledku tohoto stresu. Vhodná korekce tedy napomáhá odstranit příslušnou blokádu následkem čehož je možno pomoci při řešení jakéhokoliv fyzického či psychického problému, který vznikl v důsledku negativního emocionálního zážitku.

Jak se takový blok projeví v našem těle a co způsobí?
Když člověk prožije nějaký negativní zážitek, tento zážitek způsobí takzvané ZABLOKOVÁNÍ ENERGETICKÉHO PROUDĚNÍ MEZI MOZKOVÝMI HEMISFÉRAMI.
Nezáleží na tom, zda je při vědomí, spí, je v narkóze, bezvědomí, v těle matky v prenatálním období či je malé miminko.
Tyto mozkové hemisféry pak nemohou dokonale spolupracovat a vzniká řada problémů.
Vždyť pokud z něčeho máme strach, jistě nepodáme 100% výkon.
V levé mozkové hemisféře existuje oblast zodpovědná za “přežití” , takzvaná Společná integrační plocha ( SIP). Ve stresových situacích, jež nás provázejí může “odpojit” 75% i více mozku, tj. levý přední mozek a celou pravou hemisféru.
Neurologická reakce na negativní informaci – nabývá formu neurologické blokády.  Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoliv logicky myslet.
Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny, čili zablokovány, zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat.

Jak se to pak projevuje v našem životě ?
Opakujeme stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce.
Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí, například alergie, bolesti hlavy, zad, nadváha, různé typy závislostí, fóbie a především lehká mozková dysfunkce například Dyslexie.
Podle poznatků 90. let minulého století je dyslexie ve skutečnosti nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou, a obvykle často též mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů je vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem.
Následkem strachu, bolesti nebo strachu z bolesti se v mozku naprogramují tzv. “bíle skvrny” u některých schopností. Od tohoto traumatizujícího okamžiku zážitku po celý život je pak popírána existence těchto schopností.

„Zeptej se těla“ !
Naše tělo je velice moudré a všechno ví. Registruje všechno. Každičkou událost. A ví, kde je zádrhel a také ví, jak to vyřešit.
A když TO to tělo ví, je třeba se ho umět zeptat. A právě k tomu je metoda One Brain za použití svalového testu skvělá. „Zeptá se těla“ svalovým testem.
Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě.
Při odblokování Facilitátor nebo ten, kdo tuto metodu využívá, pomáhá klientovi odstranit příslušnou blokádu vhodnou korekcí.  Klient pak může využívat  celý svůj mozkový potenciál i tehdy,  dostanete-li se do podobné stresové situace.
Kupříkladu, pokud někoho pokousal pes a on se kvůli tomu psů bojí, můžeme se touto metodou dobrat ke vzpomínce na událost, uloženou v té části těla/mysli, která je v současnosti vlivem nepříjemného zážitku odpojena (zablokována). Výsledek korekce? Při nejbližším setkání se psem se ho tento člověk již nebude bát.

Jak takové sezení s klientem probíhá ?
Klient, který přijde na odblokování pomocí metody One Brain řešit svůj problém je vybídnut, aby vylíčil či pojmenoval svůj problém.
Pomocí svalového testu můžeme velice snadno určit příčinu stresu, výši jeho negativního emocionálního náboje a jeho emotivní dosah.
Následně pak odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný energetický tok.
V systému One Brain používáme již zmíněný svalový test. Mozku – našemu biologickému počítači můžeme zadat jakoukoli otázku a odpověď ano/ne dostaneme v podobě změny svalového napětí.
Facilitátor velice jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na svou otázku. Záporná emoce sval oslabí, zatímco kladná ho zpevní. Svaly ruky při reakci na danou otázku/podnět zeslábnou, případně zůstanou pevné. Je tam energetické i informační propojení při doteku kineze.
Toto nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a k odpovídající technice, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, ale rychle a účinně odstranit.
Vztah “mozek – sval” je totiž obousměrný a vhodnými pohyby svalů můžeme zpětně ovlivňovat mozek.
Samotná korekce se skládá z mimořádně jednoduchých pohybů, dotyků, případně i světelného působení, časově zcela nenáročných. Jsou natolik prosté, až je pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje, neuvěřitelné, jaký výsledek lze docílit tak nepatrným zásahem.
Úspěšnost sezení je však podmíněna pevným rozhodnutím klienta pracovat na svém problému a zbavit se jej. Rozhodnout se musí celou svou osobností. Tato metoda mu pomůže se s tímto rozhodnutím vyrovnat a realizovat jej.

Jak dlouho odblokování trvá ?
Doba sezení s klientem bývá různá a samotné odblokování může trvat 60 – někdy až 90 minut. Je to velmi individuální záležitost a stanovit čas předem nelze.
Odblokování lze provádět i bez přítomné osoby formou prostředníka nebo-li zástupce. Probíhá zcela stejně, jako by byla osoba v místnosti, pouze celá práce odblokování se provádí skrze prostředníka.