Ceník

IRENA SWACZYNOVÁ – CENÍK SLUŽEB ( od. 1.1. 2023)

  • One – Brain (kineziologie) konzultace+oblokování.1.500 Kč
  • Konzultace a SRT čištění (60 až 90 min.) ……………1.500 Kč                             
  • Spirituální restrukturování SpR -1,5 hod………….. 1.500 Kč
  • Konzultace a EFT  (60 až 90 min.)……………………1.500 Kč
  • Rodinné konstelace individuální  (2 hodiny) ……….3.000 Kč
  • Numerologie – výklad osobní – 45 min………… ……1.500 Kč
  • Numerologie – partnerský výklad 90 min. …………. 2.500 Kč
  • Numerologie – výpočty termínu svatby aj…………….700 Kč
  • Geopatogenní zóny čištění na dálku, dům aj…..…..1.500 Kč
  • Bachova terapie (esence test +  namíchání) ………….390 Kč

Pro účastníky mých absolvovaných kurzů SRT. EFT a rovněž pro  dlouhodobé klienty –  individuální SLEVA.

Individuální – osobní Kurz EFT 1 denní                                         2.200,- Kč

Individuální Kurz SRT  základní a pokročilý 6 dnů (2 víkendy)    13.000,- Kč

V ceně kurzu 2 kyvadla v ceně 700 Kč.

PODMÍNKY A ZPŮSOB PLATBY SLUŽEB

Konzultace Osobní, na dálku, Skype:
Při poskytování služby Na dálku nebo přes Skype je nutno poslat platbu předem na účet.  Pak teprve bude služba provedena.
Objednávky nejlépe telefonicky
Storno objednávky konzultace hlaste prosím předem.

Poznámka:
Jakékoliv dotazy – konzultace k řešení problémů telefonem nebo e-mailem jsou služby placené.
Platby za služby na dálku, skype konzultace nebo kurzy je možno zasílat na číslo účtu: 1585476163/0800

Upozornění proplatby ze zahranicí:   Pokud zadáváte příkaz k úhradě přes banku, která nemá sídlo v ČR, všechny poplatky za transakci musí být hrazeny k tíži odesílatele. Platba je považována za uhrazenou, pokud je uhrazena v plné výši. IBAN / BIC pro platbu ze zahraničí:

IBAN: CZ39 0800 0000 0015 8547 6163  BIC: GIBACZPX

Co je dobré vědět, když přijdete poprvé na konzultaci:
Některé jednodušší problémy lze řešit jednorázovým sezením,konzultací či terapií.
V případě závažnějšího problému bude možná zapotřebí dalších následných konzultací a pokračování na dalším řešení problému (odblokování, terapie nebo jejich kombinace a pod. )