Příběhy z praxe

Příběhů z konzultací a z mé 24 leté praxe jsou kolem 10 tisíc. Některé byly hodně silné, náročné, některé naopak z těch jednodušších. Ať už to byly problémy zdravotní, finanční, pracovní, firemní, vztahové, některé měly velmi rychlé a velmi závratné výsledky. U mnoho lidí se podařilo zvrátit jejich zoufalé finanční situace, u jiných zase jejich podnikání či firmy začaly velmi dobře prosperovat nebo postupně zdárně změnily kurz svého podnikání ke spokojenosti a vyšším příjmům a ziskům. Rovněž se podařilo mnoha ženám šťastně otěhotnět a přivést na svět zdravé děti poté, co se jim dlouho toto nedařilo. Některé příběhy naopak vyžadovaly opakovaná řešení, konzultace. Bylo by to na sepsání několika knih. Proto uvedu jen opravdu několik: odblokování metodami One Brain – kineziologie, SRT, rodinné konstelace a EFT.  

Muž 38 let Bolesti v podbříšku na pravé straně

…One Brain (kineziologie)…

Muž s bolestmi v podbřišku, které má delší dobu. Někdy intenzivnější, jindy zase zmizí. Má STRACH, že by to mohl být slepé střevo, strach z operace. A také strach jít s tím k lékaři. Přišel na odblokování One Brain. Při testování vyšel věk příčiny 4 roky. Ihned si vybavil, že maminka chtěla jít ven, oblékla se a on měl být doma a čekat na ni doma, že se brzo vrátí. Začal brečet, měl strach a nechtěl zůstat doma sám. Chtěl jít s ní. Máma na něj křičela, zbila ho, dostal výprask a nakonec nikam nešla. Zlobila se na něj. Tuto situaci jsme zpracovali, použili jsme několik korekcí na uvolnění emočního stresu. Za několik dní mi volala, že hned na druhý den bolest odezněla. Ještě několik dní se sledoval ( řekl, že nějak stále čekal, kdy se objeví :-), ale dočista zmizela.

Holčička 2,5 Hnisavý zánět spojivek, doprovázený horečkou

 

Holčička 2,5 roku dostala silný zánět spojivek, oteklá očička, zarudlá, horečka 38,5, pláče.

Její maminka se na mě obrátila ve večerních hodinách s tímto problémem, zda by bylo možno udělat čištění SRT metodou na dálku hned. Protože se jednalo o člena v rodině, vyhověla jsem hned.po zaslání zprávy. Při práci s SRT se ukázal tento problém už v Bardu, kde zůstaly a působily energie zrada a nemoc. Kořeny však byly také v minulých životech. Identifikovali jsme ten první, kde takovýto problém nastal a to v situaci, kde došlo ke zranění a přetrvávající energie byly zrada, bezmocnost, apatie. Dále zde  byly další programy k čištění a to:strach, úzkost, únik od skutečnosti, smutek, oddělení separace, jazyk těla, dědictví, vina, záznam, blok úcta, smysl cíl, odloučení.  Také bylo nutné vyčistit i programy z vyšších úrovní vědomí duše. Čištění trvalo asi 70 minut. Žádala jsem, abych byla informována další dny o stavu tohoto problému. Hned na druhý den jsem obdržela písemnou zprávu, že zmizelo zarudnutí, otoky očí, hnisání  a dokonce zmizela i horečka. V noci však se dívka často budila pláčem. Udělala jsem proto během dne další čištění na pláč, buzení se ze spaní, případně přetrvávající bolesti spojené se zánětem. Následující zpráva zněla: v noci ještě trochu pobrekávala, ale už spala hodně dobře.  Známky po zánětu už nebyly žádné.

Drogy:

….konec dobrý, všechno dobré…

Mladá žena – dívka, která užívala drogy se dostala do problémů: vztahových s rodiči, partnerem, se zákonem, zdravotních, životních. Situace byla pro ni už neúnosná, vážné problémy vyvrcholily těžkou autohavárií, při které málem přišla o život. Po probuzení z komatu si uvědomila, že prožila klinickou smrt. Následoval pobyt na lůžku, berle, rekonvalescence, probuzení.

Více krát jsme pracovali spolu s rodinou i s ní na řešení jejich problémů. Na řadu se dostavily i potíže se zákonem a taktéž tento problém byl zdárně vyřešen. Po řadě kombinací odblokování, stavění několika konstelací, čištění SRT i terapii EFT dopadlo vše výborně. Dívka ještě nějakou chvíli bojovala se závislostí a s odhodláním zbavit se braní drog, ale byla odhodlána změnit život a její rozhodnutí přineslo osvobozující výsledky. A to doslova. Nebyla to záležitost jedné návštěvy, konzultací a terapií bylo více, ale vyplatilo se. Dle sdělení rodiny dívka dnes pracuje, vede jiný život a drogy nebere.

Úzkostlivost, nervozita, nízké sebevědomí a strach z vlastní agresivity a sebeovládání.

….One Brain…(kineziologie)

Chlapec 11 let, který měl velký strach, že jednou někomu ublíží. Sám ale chtěl své problémy řešit a proto přišli rodiče s ním na kineziologické odblokování metodou One Brain.

Během pohovoru s rodiči se ukázalo se, že chlapce bude lépe odblokovat přes jeho maminku. Jako věk příčiny, kde je potřeba na problému pracovat vyšel porod. Maminka vyprávěla o porodu a již během něho začala sama reagovat velmi emocionálně na skutečnost, že krátce po porodu, když jí chlapce ukázali, přišel lékař a vysvětlil matce i otci, který byl porodu přítomen, že chlapec nemá přirozenou barvu a musí jej dát do inkubátoru. Pocity, které vyšly na barometru chování souhlasily také s pocity právě narozeného dítěte, které popisovala maminka: “mám strach, jsem sám, dali mě do nějaké krabice“. Byl velmi zklamaný, ztratil veškerou sebejistotu, cítil se nechráněný, nemilovaný a byl značně neklidný. Nebyl ochotný a připravený do života, za který ani nechtěl přijmout svoji vlastní zodpovědnost. Odloučení od matky narušilo jeho pocit jistoty v život a vše, co přináší, že k okolnímu světu zaujímal agresivní postoj.

U samotného odblokování syna se také odblokovala maminka, protože ta sama v momentu, kdy jí lékař řekl, že syn nemá přirozenou barvu a půjde do inkubátoru prožila velký strach o život syna a protože bližší informace jí v tu chvíli nebyly poskytnuty, zůstala se svým strachem ve velké nejistotě a očekávání, co bude a jak to dopadne.

U tohoto případu se odblokovaly současně dvě osoby – jak syn tak i matka. Což je vůbec nejideálnější kombinace. Po odblokování stresu matky po porodu bude i syn mít více jistoty u ní, neboť maminka se zklidnila a odcházela se zcela jiným výrazem ve tváři.

Ledvinové kameny

…SRT…

Mladý muž měl velké bolesti a byl hospitalizovaný v nemocnici s diagnózou: ledvinové kameny. Byl zvažován chirurgický zákrok. Maminka přišla za mnou, zda by se s tím mohlo něco „udělat“. Použila jsem metodu SRT a provedla kompletní čištění SRT. Během dvou dnů mi volala, že syn půjde domů, protože na druhý den kameny vyčůral.

Problémy v partnerský vztazích a v rodině

…rodinné konstelace…

Mladá žena z Ukrajiny, žijící v České republice, krátce po rozvodu chtěla řešit své problémy v partnerských vztazích a v rodině. Cítila se velmi nespokojená a smutná. Postavili jsem v konstelaci její původní rodinu, v níž převážně celá její část, kromě ní a bratra žila na Ukrajině.

Její původní rodinu tvořila matka, otec, bratr a ona. Na otázku, co se stalo v její rodině, uvedla, že její babička – matka jejího otce měla hodně sourozenců a tři z nich ve velmi mladém věku zemřeli, krátce po válce v blízkosti jejich domu, když šlápli na minu. Protože žila v ČR, postavila jsem k jejímu rodinnému systému také Ukrajinu jako její rodnou vlast a ČR, kde nyní žije.

Obraz konstelace ukázal na nesmírnou bolest rodiny, ale také velkou bolest Ukrajiny, těžce zkoušená a zmítaná jak historií, tak samotnou válkou, utrpením lidí a dalšími nepokoji které se zde táhly i několik dalších let v současnosti.

V rodině se odehrával smutek, bolest, útrapy a ona stála od své rodiny velmi daleko, osamělá a smutná. Během konstelace přijala svůj osud, přidala se i s bratrem plně ke své rodině, kde byli jejích kořeny. Tam se cítila velmi silná a pevná a pocítila, jak je její rodina velkou oporou, zejména otec, který po postavení konstelace znovu nabyl sílu, kterou mohl předávat dál svým vlastním dětem a být jim oporou.

Bolest a trauma z války, které nesl otec a jeho matka byl pro děti tak těžkým břemenem, že před ním chtěli utéct jak z rodiny tak i z vlasti. Konstelace ukázala, že vědomě ve světě sice někam směřovali, ale jejich srdce mířila zcela opačným směrem. Klientka s pocitem uspokojení i bezpečí hrdě stanulo po boku své rodiny. Jak a kam se bude její život ubírat, rozhodne ona sama.

Sebejistota

…One Brain (kineziologie)

Paní M, 41 let přišla řešit sebejistotu. „Poslední dobou se mi nějak nechce, nechce a nechce. Nějak to všechno na mě poslední padá . Souvisí to zejména s mojí prací. Jako bych měla strach, že to nezvládnu, nedotáhnu do konce, nestihnu nic v termínu, nedodělám. A do toho všeho kolega v práci mě hodnotí sloganem, že „Ženy jsou prostě neschopné“. Tak s tím chci něco udělat. Nepřijde mi, že zrovna on je tím, od kterého bych to hodnocení zrovna sedělo“.

Podle barometru chování byly pocity odloučení, melancholie a strachu. Cítila se přehlížená a to ji zlobilo. Při věkové regresi jsme se dostali do věku 1 roku a 4 měsíců.

Vzpomněla si, že jí maminka vyprávěla, jak začala chodit a vydávala se stále častěji na průzkum okolí a jednou se odvážila i sama po schodech. Na schodech se najednou objeví babička, která ji místo obdivu a pochvaly z právě provedeného výstupu zarazila přísnými slovy a křikem: „Kde ty se s tady vzala“? Babička, která jednou už přišla o své dítě, ze strachu, že vidí malé dítě samotné na schodišti rozhořčeně křičela na rodiče, kteří přišli a stáli pod schodištěm.

Tenkrát malá paní M, která se cítila při svém výkonu naprosto smělá, rozvážná a sebejistá, zcela zaujatá svým vlastním výkonem, byla náhle „zastavena“ před svým cílem, byla vyhozena z rovnováhy zpochybněním babičky, že „to nezvládne“, a zmizelo její nadšení z vlastní tvořivosti. Za kárání rodičů babičkou se cítila vinna a zodpovědná. Nadšení a radost vystřídala lhostejnost a otupělost, vnitřně zůstala zcela strnulá a pocítila nepřátelství jak vůči babičce, tak i sobě.

Když porovnala děj v této situaci se svojí současnou situací, rozpoznala, co mají obě situace společné. Pochopila, že tenkrát se nebála, byla SEBEJISTÁ a nadšená, tvořivá, plná elánu s touhou objevovat svět. V tomto bodě a nadšení byla zastavena, zaražena a nedokončila, co započala. Její AHA bylo opravdové, všechny bloky se uvolnily a odcházela s velkým odhodláním a sebejistotou.

Alergie a ekzém

…One Brain a SRT…

Mladík 23 let. Mám sennou rýmu, alergii na prach a pyl. Musím chodit na vakcíny a když se mi spustí rýma, teče mi z nosu, z očí, smrkám, kýchám, je to nepříjemné. V ohybu rukou měl současně ekzém.

Provedli jsme několik odblokování, která směřovala vždy do raného dětství. V jednom z odblokování si vybavil pocit, jak sedí na nočníku, tlačí a maminka jeho potřebu komentovala slovy: „ fuuuuj, to smrdí“, chytá si nos a odstupuje od něj, otáčíc se k němu zády.

Odblokovali jsme stres, pocity smutku, odloučení, pocity viny a hanby. Alergie a senná rýma po odblokování zmizely. Na ekzém jsme ještě udělali 2x čištění SRT, poté zcela zmizel.

Problémy ve škole

…numerologie a SRT …

Maminka přišla na konzultaci numerologie s problémem, který má její třináctiletá dcera, která má problémy ve škole. Nechce tam chodit, učitelka si na ni „ zasedla“ , je na ní nepříjemná a dceři se zhoršil i prospěch. Maminka zvažovala přeložení dcery na jinou školu. Na druhé straně ale dcera tam má kamarády. Také se chtěla poradit, co se týče numerologie ohledně výběru školy.

Pomocí metody SRT jsem vyčistila vzájemné vztahy s učitelkou i dalšími učiteli, spolužáky a také programy a bloky dcery. Také jsem se podívala na datum narození a probraly talenty a schopnosti dcery. Po několika letech se paní znovu objednala na konzultaci ve zcela jiné záležitosti. Když přišla, že tenkrát problém s paní učitelkou dopadl výborně. Vztahy po čištění se zcela změnily a obrátily, dcera zůstala na škole a nemusela přecházet jinam. Také s výběrem školy, jak paní řekla, „jste trefila do černého“, dcera se dostala tu uměleckou průmyslovku, je velmi spokojená, „našla se tam“ a moc ji to baví.

Promiskuita

….rodinné konstelace…

Na rodinné konstelace přišel muž se svým problémem, který chtěl řešit. Účastnil se několika konstelací jiných lidí a když přišel na řadu, řekl: “ Víte, ten problém, který jsem si přišel řešit, už nemusím. Protože jsem ho pochopil během toho, co jsem stál v těch jiných konstelacích a zcela mi to všechno došlo. Ale když už jsem tady, tak bych se rád podíval na svůj problém s promiskuitou. Střídám ženy a nemohu zakotvit ve vztahu.

Postavili jsme jeho původní rodinu a tam se ukázalo, že jeho mamince, ještě než byla dospělá, zemřel mladší bratr. Zůstala tam u ní velmi silná citová vazba, bolest a v konstelaci se dívala jen „dolů“ na bratra. Vlastního syna a manžela tzv. „neviděla“. Syn hleděl na matku a toužil, aby jej spatřila, vnímala a milovala. V dospělosti hledal u jiných žen to, co stále nemohl nalézt. Během konstelační práce se vztahy v původní rodině krásně sharmonizovaly. Matka „začala“ vidět a vnímat svého syna. a také syn cítil svou matku a její přítomnost.

Autonehoda a hrozba vězení

…rodinné konstelace…

Mladá dívka měla autonehodu, při níž zahynula její spolujezdkyně, její kamarádka. Měla velký strach z nadcházejícího soudního líčení a z toho, že půjde do vězení. Soudkyně jí prý řekla, že zcela jistě půjde do vězení. V příběhu hrál roli alkohol a těžké zranění dalších osob při nehodě.

Postavili jsme konstelaci na tuto situaci autonehody a smrt kamarádky klientky. Pocity viny a bolest ze ztráty přítelkyně byly obrovské a klíčové. Konstelaci jsme zpracovaly a teprve po jejím skončení mi klientka řekla, že řídit vlastně měla kamarádka a ona měla sedět na místě spolujezdce. Jelikož nechtěla nechat kamarádku řídit, bála se o ni, že by to nezvládla, tak to vzala za ni.

Za týden po konstelaci se konal soud. Klientka do vězení nešla, dostala podmínku. Radost její i její maminky jak jsem se dověděla byla velká.